Product name
 

โปรดระวัง

ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการล่อลวง/ หลอกลวง ลูกค้า/ ประชาชนโดยแอบอ้างหรือแสดงตัวเป็นพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท, เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ติดต่อลูกค้า / ประชาชน ให้ทำรายการผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของบริษัท เช่น ทาง Website หรือ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

บริษัทขอเรียนให้ท่านใช้ความระมัดระวังหรือใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ตลอดจนการเปิดเผยรหัสการเข้าถึงระบบต่างๆ ของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูล กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

บัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวัน ลักซ์ โทร. 02-627-8899 ได้ตลอดเวลา
บัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวัน เรดซ์ โทร. 02-627-6888 ในระหว่างเวลาทำการ 8.30 - 22.00 น. สำหรับวันจันทร์ - วันศุกร์ และ 10.00 - 22.00 น. สำหรับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวัน โทร. 02-627-8111 ในระหว่างเวลาทำการ 8.30 - 22.00 น. สำหรับวันจันทร์ - วันศุกร์ และ 10.00 - 22.00 น. สำหรับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด